• Chị Thu
    Hiệu trưởng trường Mầm Non Sen Hồng - Điện Bàn, Quảng Nam
    Nhân viên Ân Hồng Hạnh tiếp đón nhiệt tình, vui vẻ. Sản phẩm ở đây đa dạng về mẫu mã và có giá cả hợp lý so với mặt bằng chung của thị trường Đà Nẵng. Thời gian giao hạn đúng hẹn.

Hoạt động

Ân Hồng Hạnh tự hào là nhà tư vấn, chuyên cung cấp và lắp đặt  trang thiết bị giáo dục , mầm non chuyên nghiệp

 tất cả vùng , miền trong cả nước .